Så mycket kostar vattenskador i villor och lägenheter

Vatten Vattenskador är kostsamma. Hur kostsamma de är har ingen riktigt kunnat svara på. Förrän nu.
Doktoranden Christian Mattsson har,genom ett samarbete med Vattenskadecentrum tagit fram siffror.

Så mycket kostar vattenskador i villor och lägenheter
En tredjedel av alla vattenskador sker i köket. Foto: Adobe Stock

Christian Mattsson, doktorand vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära, LTH, forskar om vattenskador från installationer inomhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Arbetet strävar mot att modellera vattenskador för att kunna förutsäga vilka byggnader med vilka installationer som riskerar skador.

  Utöver det samarbetar och utbyter han erfarenheter med Säker Vatten och Vattenskadecentrum.

  Christian Mattsson.

  – Hittills har vi beräknat vad vattenskador kostar varje år i försäkringsersättning för villor och flerbostadshus, självrisk och avskrivning/åldersavdrag, säger Christian Mattsson.

  Det är siffror som kommer från intervjuer och analyser av tillgängliga uppgifter från Svensk försäkring, Vattenskaderapporten, försäkringsbolag, enskilda förvaltare och bostadsbolag, samt kommuner, stat och regioner.

  Så mycket kostar vattenskadorna

  Snittkostnaden totalt sett för hem, villor, fritidshus, företag/fastighet är 49 700 kronor per skada.

  När det gäller lägenheter ligger snittskadan på mellan 80 000 – 133 000 kronor. Självrisken för vattenskador ligger mellan 3 440 kronor och 10 000 kronor per skada.

  – Väger man samman skadestatistik relaterat till ålder på byggnader, är snittkostnaden för avskrivning och åldersavdrag 9 700 kronor till 26 100 kronor, säger Christian Mattsson.

  Försäkringsutbetalningar för villor, fritidshus och ligger på cirka 4,1 miljarder kronor årligen och ungefär 4,4 miljarder årligen för flerbostadshus. Utöver detta tillkommer självrisk och åldersavdrag och avskrivning.

  Vad är dina tankar om det?

  – Resultatet av forskningen och samarbetet med branschen är viktigt för att verkligen belysa effekterna av vattenskador i Sverige. Detta görs av branschorganisationer men det behövs både initiativ från branschen och från forskningen för att öka vattenskadesäkerheten och för att minska kostnaderna för vattenskador i bostäder.

  Är det något som förvånar dig av resultatet?

  – Det som förvånar mig är det stora antalet skador som faktiskt sker och med vilken kostnad detta innebär för boende och bostadsägare varje år. Något jag också noterat, men som inte förvånar mig utan att det snarare känns positivt är att det cirkulära tankesättet även börjar komma in när det gäller VVS-utrustning.

  Hur uppstår de flesta vattenskadorna?

  – I köket uppstår de flesta skadorna, cirka en tredjedel av alla skador. Där är det kyl/frys samt diskmaskin som orsakar skadorna. Utöver detta är det främst ledningssystemen som orsakar skador där det främst är korrosion som är orsaken. Här vill jag hänvisa till Vattenskaderapporten som publiceras varje år av Vattenskadecentrum.

  Hur kan man som fastighetsägare hindra att vattenskadorna uppstår?

  – Kontrollera ledningar och rör, vid renovering säkerställ att det sker enligt branschreglerna, undersöka tätskikt under utrustning i kök och tvättstuga och i köksskåp. Det finns även produkter som vattenfelsbrytare och läckageindikering för att upptäcka läckage i tidigt skede.

  Finansieras av Formas

  Projektet, finansierat av Formas, inleddes hösten 2020 och pågår till 2023 genom licentiatuppsatsen och -seminarium.

  Det genomförs vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

   

  Här hittar du den senaste Vattenskaderapporten, sammanställd av Vattenskadecentrum.

  År 2021 sammanfattade rapporten drygt 40 000 vattenskador i hus och lägenheter, var skadorna inträffar och vad de beror på.   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan