Fler olyckor i byggsektorn

Social hållbarhet Antalet arbetsolyckor i byggsektorn ökade under 2021.
– Trots att vi arbetar intensivt med att minska riskerna går antalet olyckor inte ned, säger Berndt Jonsson som är nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Fler olyckor i byggsektorn
Antalet olyckor ökar i byggbranschen. Foto: Adobe Stock

Enligt en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och fackförbunden Byggnads och Seko, inträffade det i fjol 2 296 arbetsplatsolyckor i den privata byggsektorn som ledde till frånvaro och som anmäldes till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Den så kallade olycksfrekvensen (antal olyckor per 1 000 sysselsatta) ökade från 10,7 år 2020 till 11,3. Under det senaste årtiondet har den legat runt på 11.

  Skador från verktyg

  Den lägst uppmätta nivån hittills uppnåddes 2009 med en olycksfrekvens på 10,2.

  Vanliga olyckstyper är kroppsrörelser med fysisk överbelastning (19 procent), skador från verktyg och redskap (18 procent), snubbling (13 procent) och fall från höjd (11 procent).

  Anmälda snubblingsfall var det som ökade mest under 2021 jämfört med 2020, från 200 till 310.

  Även arbetssjukdomarna ökade

  Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade under samma period med 29 procent och sjukdomsfrekvensen från 1,4 till 1,9. En trolig förklaring till den kraftiga ökningen när det gäller arbetssjukdomar är arbetsrelaterad Covid-19 smitta.

  Berndt Jonsson.

  – När det gäller arbetsolyckor är det svårt att veta vad förändringarna mellan enskilda år beror på. Fram till för ungefär tio år sedan var den långsiktiga trenden att antalet arbetsplatsolyckor i byggsektorn minskade. Därefter har kurvan planat ut, säger Berndt Jonsson.

  – Trots att vi arbetar väldigt intensivt med dessa frågor minskar inte antalet anmälda olyckor.

  Varför är det så?

  – Man ska ha klart för sig att statistiken gäller anmälda arbetsolyckor. Vi vet inte om anmälningsbenägenheten har förändrats. Samtidigt är det positivt att man anmäler det som sker. Men oavsett vilket händer det för lite över tid.

  Hur kan olyckorna minskas?

  – Mycket handlar om att få till stånd en bra säkerhetskultur bland alla inblandade. Det är bra med utarbetade principer och slogans. Men det är den verkliga säkerhetskulturen som är avgörande.

  Är det skillnad mellan små och stora bolag?

  – Nej, inga generella skillnader. Många företag gör massor på detta område och uppnår tydliga framsteg. Men det är inte acceptabelt att vi som bransch inte kommer vidare.

  Hur är olycksfrekvensen i den svenska byggbranschen jämfört med övriga EU?

  – I en internationell jämförelse är vi i Sverige bland de minst dåliga. Men det är ingen anledning för att vi ska slå oss till ro.

  I samband med sin säkerhetsdag presenterade NCC nyligen statistik som visar att bolaget under de senaste fyra åren har minskat antalet allvarliga olyckor och incidenter med 38 procent.

  ‒ Vi arbetar systematiskt inom många områden för att minska alla typer av olyckor, från beteenden och ledarskap, rapportering och analys, till förbättrad planering, säkerhetsrutiner och verktyg, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC i en kommentar.

  Under 2021 inträffade det sex dödsfall i samband med arbetsplatsolyckor i bygg- och anläggningssektorn, vilket var tre färre än 2020.

  Rapporten.

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan