Forskning: Här är betongen som ger minusutsläpp

Material Nu hävdar amerikanska forskare att de har utvecklat en betong som ger minusutsläpp, samtidigt som den är nästan lika stark som vanlig betong.

Forskning: Här är betongen som ger minusutsläpp
Zhipeng Li och Xianming Shi vid Washington State University.

Tidigare har det varit problematiskt att använda biokol i cement för att göra den miljövänligare och minska utsläpp, eftersom enbart 3 procent biokol-tillsats försämrade betongens styrka. Men nu har forskare vid Washington State University lyckats blanda in 30 procent biokol i cement och uppnå en tryckhållfasthet jämförbar med vanlig betong.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

För att minska klimatpåverkan från betong ersätts ofta en del av cementen med biprodukter, som flygaska från kolkraftverk eller slagg från stålindustrin. I det här fallet har forskarna i stället använt biokol som en miljövänligare komponent i cementen. Genom att behandla biokol med betongspillvatten lyckades forskarna blanda in 30 procent biokol i cementen. Blandningen nådde en tryckhållfasthet på 27,6 MPa efter 28 dagar, likvärdig med konventionell betong.

– Vi vill hitta nya vägar för att använda avfallsströmmar för goda syften i betong. När vi har identifierat avfallsströmmar är nästa steg att se hur vi kan vifta med kemins trollspö och omvandla dem till en resurs, säger forskaren Xianming Shi, i en kommentar.

Fakta

Mål i betongbranschens färdplan

  • 2023: Det ska vara möjligt att nå en halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation.
  • 2030: Det ska finnas klimatneutral betong på marknaden.
  • 2045: All betong i Sverige ska vara klimatneutral.

Källa: Betonginitiativet.

Metod

Spillvatten från betongtillverkning kan vara ett problematiskt avfall på grund av dess frätande egenskaper. Det är mycket alkaliskt och innehåller rikligt med kalcium. Forskarna utnyttjade kalciumet för att inducera bildandet av kalciumkarbonat, vilket gynnar både biokol och den resulterande betongblandningen.

– Vi demonstrerar mycket högre inblandning av biokol för att vi har kommit på hur vi ska förändra biokolets yta, säger Xianming Shi.

Biokol är ett poröst material med en stor yta. När det utsätts för det kalciumrika spillvattnet och koldioxid från luften bildas kalciumkarbonat på biokolets yta, vilket stärker materialet. Betong framställd av denna blandning förväntas fortsätta att binda koldioxid under hela dess livstid, vilket vanligtvis är 30 år för beläggningar och 75 år för broar.

Studien har publicerats i ”Materials Letters”. Forskarna har sökt ett provisoriskt patent på sina resultat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan