Byggchefer pressas tänja på arbetsmiljöregler

Social hållbarhet Fler än var femte chef i samhällsbyggnadssektorn anser sig tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna.
Bland yngre chefer är det en ännu större andel.
– Nära en person i månaden dör på arbetet i vår sektor, säger Jeanet Corvinius som är ordförande i branschföreningen Byggcheferna. 

Byggchefer pressas tänja på arbetsmiljöregler
40 procent av de som i fjol omkom i en arbetsolycka i Sverige arbetade i samhållsbyggnadssektorn. Foto: Adobe Stock

Från årsskiftet fram till juli i år omkom det  i samhällsbyggnadssektorn minst fem personer på jobbet. I statistiken ingår inte personer som arbetar i Sverige, men som är anställda i företag som är registrerade i ett annat land.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I rapporten ”Döden på bygget” konstaterar föreningen Byggcheferna att 40 procent av de som i fjol omkom i arbetsolycka i Sverige arbetade i samhällsbyggnadssektorn.

På föreningens uppdrag har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 2000 chefer i sektorn som bland annat visar:

  • Under de senaste åren har det hänt ytterst lite när det gäller det förebyggande säkerhetsarbetet.
  • Drygt var femte chef, 23 procent, anser sig vara tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetet att fungera. Bland de unga cheferna är det fler än var tredje, 35 procent, som anser sig tvingad att tänja på reglerna.
  • Var femte chef uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.
  • Det delas ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon brutit mot säkerhetsreglerna än för två år sedan.
Jeanet Corvinius

– Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i arbetet varje månad i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius som är ordförande i branschföreningen Byggcheferna i en kommentar.

– Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda från jobbet varje dag? Eller finns det ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken?

Ökande antal olyckor

Enligt en aktuell rapport från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och fackförbunden Byggnads och Seko, inträffade det i fjol 2 296 arbetsplatsolyckor i den privata byggsektorn i Sverige som ledde till frånvaro och som anmäldes till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket.

Den så kallade olycksfrekvensen (antal olyckor per 1 000 sysselsatta) ökade från 10,7 år 2020 till 11,3 år 2021. Under det senaste årtiondet har den legat runt på 11.

Den lägst uppmätta nivån hittills uppnåddes 2009 med en olycksfrekvens på 10,2.

Berndt Jonsson.

– När det gäller arbetsolyckor är det svårt att veta vad förändringarna mellan enskilda år beror på. Fram till för ungefär tio år sedan var den långsiktiga trenden att antalet arbetsplatsolyckor i byggsektorn minskade. Därefter har kurvan planat ut, säger Berndt Jonsson som är nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

– Trots att vi arbetar väldigt intensivt med dessa frågor minskar inte antalet anmälda olyckor.

Hur kan olyckorna minskas?

– Mycket handlar om att få till stånd en bra säkerhetskultur bland alla inblandade. Det är bra med utarbetade principer och slogans. Men det är den verkliga säkerhetskulturen som är avgörande.

– Det är inte acceptabelt att vi som bransch inte kommer vidare.

Byggchefernas rapport hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan