Ny vall ska rädda Öresundsbron

Infrastruktur Om några veckor väntas Öresundsbrons första nya skyddsvall vara klar.
Vallen ska skydda den svensk-danska förbindelsen mot stigande havsnivåer.

Ny vall ska rädda Öresundsbron
Öresundsbron ska skyddas av vall.

Christian Tolstrup, projektledare på Öresundsbron, berättar att cirka 400 av en 900 meter lång skyddsvall vid tunnelmynningen på Kastrup halvö söder om Köpenhamn är klar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Christian Tolstrup

– Vi räknar med att resterande del ska vara på plats under september eller oktober. Senare i år startar vi upp ytterligare skyddsprojekt på Kastrup och på Pepparholm. Vår målsättning är att alla arbeten ska vara klara 2025.

Pepparholm är den danska konstgjorda ö i Öresund som skapades i samband med byggandet av Öresundsförbindelsen. På den möts tunneln till Köpenhamn och bron till Malmö. Järnväg och motorväg går parallellt på ön.

Nytt stormflodsprogram

I vintras beslutade konsortiet bakom Öresundsbron att satsa cirka 85 miljoner svenska kronor på ett nytt stormflodsprogram.

Visserligen anses sannolikheten för att en stormflod ska översvämma tunneln som mycket liten. Men om det skulle inträffa, skulle konsekvenserna bli mycket stora. Bara reparationskostnaderna beräknas till 5,6 miljarder svenska kronor. Till det ska läggas de samhällsekonomiska kostnaderna som skulle följa av att förbindelsen skulle behöva hållas stängd under minst ett år.

Varför byggdes från början inte ett tillräckligt starkt skydd mot stormflod?

– När Öresundsförbindelsen konstruerades trodde man att man hade säkrat anläggningen mot stormflod upp till det som kallas 10 000-års händelse, alltså något som statistiskt bara inträffar var tiotusende år, säger Christian Tolstrup.

Fakta

Stormflodsprogrammet

  • 85 miljoner svenska kronor har avsatts för stormflodssäkring av Öresundsförbindelsen.
  • Programmet består av flera delar, bland annat vallar, förhöjda murar och andra former av skydd på både Pepparholm och Kastrup halvö.
  • De nya åtgärderna är en konsekvens av att framtidsprognoserna när det gäller stormfloder i Öresund har ändrats markant sedan Öresundsförbindelsen byggdes.
  • Öresundsförbindelsen öppnade 1 juli 2000 och är 16 kilometer lång. Den består av tre delar: bro, Pepparholm och tunnel.

Senare prognoser och analyser visar dock på ökad risk för kraftiga översvämningar i Öresund jämfört med de prognoser som användes när förbindelsen byggdes.

– På 1990-talet, när dessa analyser gjordes, hade man inte tillgång till den kunskap och de IPCC- rapporter som vi har idag. I dag vet vi helt enkelt mycket bättre än för 25-åren hur högt vattnet kan stiga.

Har den senaste tidens kraftiga prisökningar gjort att projektets budget har spruckit?

– Även om vi ännu inte har kommit speciellt långt i arbetet, är det klart att vi har påverkats av stigande priser. Vi hoppas dock kunna dämpa de negativa priseffekterna genom att optimera vårt sätt att arbeta.

– Vi är dessutom inte lika utsatta som många andra projekt i byggbranschen. Våra främsta insatsvaror är sten och jord, inte exempelvis stål och betong där priserna har stigit mycket mer.

För att kunna upprätthålla robustheten räknar konsortiet med att stormflodsprogrammet behöver vara aktivt under förbindelsens hela livstid, men i olika omfattning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan