Så vill regeringen snabba på utbyggnaden av vindkraft

Energi Regeringen lägger fram ett paket för att snabba på utbyggnaden av vindkraft Sverige.
Paketet består av fyra beslut för att möta det ökade elbehovet, bland annat en utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft.

Så vill regeringen snabba på utbyggnaden av vindkraft
Regeringen vill snabba på utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Foto: Adobe Stock
Annika Strandhäll. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

– Nu tar regeringen viktiga steg mot en snabbare och enklare process för vindkraft. Det är bra för klimatet, för jobben och för säkerheten. Vindkraft är grön och billig elproduktion, som kan komma i gång snabbt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Kommuner som säger ja till vindkraft ska gynnas

Det kommunala vetot – rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt – behålls, och en snabbutredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft tillsätts.

– Vi ska se till att invånarna i kommuner som säger ja till vindkraft får ökade fördelar. Dessutom ökar vi takten för vindkraft som byggs långt ute till havs, som generellt varken hörs eller syns från land, säger Annika Strandhäll.

Regeringens vindkraftspaket innehåller fyra delar:

  • Proposition om tidigare kommunalt ställningstagande till vindkraft. Med förslag som tidigarelägger och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
  • Kommittédirektiv för en utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023. Regeringen utser Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande (C) i Leksands kommun, till särskild utredare.
  • Kommittédirektiv för en utredning som effektiviserar regeringens roll som prövningsmyndighet för förvaltningsärenden enligt miljöbalken, bland annat ärenden om havsbaserad vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 30 juni 2023. Regeringen utser Eva Östman Johansson, kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning på Kammarrätten i Stockholm, till särskild utredare.
  • Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs. Myndigheten ska utreda ett system för hur aktörer tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden. Myndigheten ska redovisa uppdraget senast 30 november 2022.

Läs mer om regeringens vindkraftspaket här.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan