Här finns störst risk för ras, skred och översvämning

KLIMATANPASSNING För första gången har de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst identifierats. Det handlar om tio nationella riskområden som namnges i en rapport till regeringen från SGI och MSB.

Här finns störst risk för ras, skred och översvämning
Foto: Adobe Stock

− Kapaciteten för klimatanpassning behöver öka för att både vidta förebyggande åtgärder i tid och planera för hur natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras. Genom att belysa var de största riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning finns i landet hoppas vi kunna samordna myndigheternas prioriteringar och ge stöd i kommunernas fortsatta arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ett pressmeddelande.

Tio nationella riskområden

MSB och Statens geotekniska institut (SGI) har identifierat tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige.

Områdena är:

  • Västkusten – Göta älvdalen
  • Mälardalen- Stockholm
  • Skåne-Hallandskusten
  • Mellersta Norrlandskusten
  • Norra Vänerområdet
  • Blekinge-Kalmarkusten
  • Södra Vätternområdet
  • Östgöta-Sörmland
  • Mellersta Dalälven
  • Jämtlandsfjällen

Förslag på åtgärder

Rapporten som tagits fram på uppdrag av regeringen ger också förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skapa bättre förutsättningar och minska riskerna.

Åtgärderna som föreslås är att utveckla riskbedömningen, stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar, investera i förebyggande åtgärder samt stärka beredskapen och återuppbyggnaden.

Rapporten finns här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan