Nytt partnerskap ska optimera klimatanpassningsarbete

KLIMATANPASSNING Investeringarna i klimatanpassning beräknas till miljardtals kronor de kommande 20-30 åren. För att optimera arbetet och testa nya lösningar kommer Sverige och Danmark att samarbeta i ett nystartat initiativ.

Nytt partnerskap ska optimera klimatanpassningsarbete
Foto: Adobe Stock

Genom att dela kunskap och fakta samt testa innovativa lösningar i ett gemensamt laboratorium hoppas Danmark och Sverige få ut mer av sina miljardstora samhällsinvesteringar i klimatanpassning, kloakutbyggnad, reningsverk och dagvattenanläggningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det nya partnerskapet har initierats av samarbetsorganisationen Greater Copenhagen och i dagsläget står tolv partners bakom initiativet.

FAKTA

Tolv partners bakom initiativet

 • Region Hovedstaden
 • Malmö stad
 • Helsingborgs stad
 • Københavns Kommune
 • HOFOR
 • NOVAFOS
 • NSVA
 • VA Syd
 • Sweden Water Research
 • Det Nationale Netværk for Klimatilpasning
 • Greater Copenhagen
 • Den danske ambassade i Stockholm

–Klimatkrisen är global, men den måste lösas lokalt. Därför lanserade vi Greater Copenhagen Green 2020, vilket är våra 85 kommuner och fyra regioners lokala bidrag till den gröna omställningen. Med detta digitala och skalbara initiativ inleder vi nu ett av de viktigaste kapitlen – klimatanpassningen, där vi bland annat ska säkra framtiden för vårt dricksvatten, säger Peter Danielsson (M), talesperson för Greater Copenhagen Green och borgmästare i Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

–Vi kallar initiativet ”ett klimatrobust Greater Copenhagen”, och vi är stolta över att bidra till både den danska och svenska regeringens klimatanpassningsplaner.

Initiativet är öppet för alla som vill delta och bygger på fyra hörnstenar. Enligt pressmeddelandet handlar klimatanpassningsinvesteringarna i regionen de kommande 20-30 åren om tvåsiffriga miljardinvesteringar.

FAKTA

Partnerskapets mission – Fyra D

 • Dekarbonisering Investeringar i och dimensionering av avloppsreningsverk är av stor betydelse för regionens totala koldioxidutsläpp. Därför är det avgörande att göra rätt investeringar där pengarna gör mest nytta.
 • Decentralisering Kapacitetsutveckling av befintlig infrastruktur för dagvatten görs ofta genom decentraliserade lösningar för regnvattenhantering. Till exempel hanteras dagvattenavledning allt oftare genom lokala och billiga lösningar som LOD-system och så kallade Raingardens.
 • Delning av kunskap Arbetet med klimatanpassning ska baseras på att förbättra möjligheterna att skapa, samla in och dela kunskap mellan Danmark och Sverige.
 • Digitalisering Datainsamling har traditionellt reserverats för statliga institutioner – men det fokuseras nu också på verktygens data och på en ”demokratiserad” dataproduktion med bidrag från medborgare och företag. Digitalisering ger möjligheter att involvera medborgare, användare och företag i ett verkligt samskapande av det mest optimala klimatskyddet.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan