”Färdplanen är ett viktigt verktyg för branschen”

Klimatarbete I september anordnas ett stormöte som handlar om bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
Syftet med dagen är bland annat att diskutera hur omställningen i branschen går, vilka utmaningarna och hur man praktiskt når målen.

”Färdplanen är ett viktigt verktyg för branschen”
Det är närmare 170 företag, kommuner och organisationer är nu med i färdplansarbetet. Foto: Adobe Stock

2018 skrev Byggföretagen, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Innovations­företagen, Installatörsföretagen, Trafikverket under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Delmål i planen

2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030: 50% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).

2040: 75% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.

Målet är en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Arbetet sträcker sig över hela värdekedjan där alla led ska vara med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Det är närmare 170 företag, kommuner och organisationer är nu med i färdplansarbetet. De har därmed förankrat i sina ledningsgrupper att man kommer att ställa om till en klimatneutral verksamhet senast 2045.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn skrevs under 2018, hur skulle du säga att arbetet gått framåt efter det?

Anna Lönn Lundbäck.
Foto: Emelie Asplund

– Det händer mycket positivt i branschen just nu. Områden där framsteg gjorts är bland annat elektrifiering av arbetsmaskiner, återbruk och återvinning, klimatförbättrade material samt ökade klimatkrav i inköp och upphandlingar. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Därmed har vi ett stort ansvar för en minskad klimatpåverkan. Vi ser att det går i rätt riktning, men mer behöver göras, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Vad betyder det för omställningen att det faktiskt finns en färdplan att jobba efter?

– Färdplanen är ett viktigt verktyg för branschen då den samlar aktörer från alla delar av värdekedjan. Denna samverkan är nödvändig för att vi ska nå målen. De som valt att skriva under färdplanen har tydligt tagit på sig ansvar för att driva på omställningen i branschen.

Målet 2030 är halverade utsläpp av växthusgaser. Kommer ni klara det? Vilka är de största utmaningarna för att nå det?

– Vi har kommit en bit på väg men vi ser också flera utmaningar framåt. I årets rapportering till Fossilfritt Sverige lyftes bland annat fram att det saknas långsiktiga och förutsägbara lagkrav för att möjliggöra nödvändiga investeringar för omställning med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft. Det saknas även strategi och åtgärdsplan för hållbara och fossilfria bränslen och det finns ett behov av ökad kompetens kring ansvar och möjligheter för minskad klimatpåverkan.

Vad är syftet med mötet 8 september?

– Mötet riktar sig främst till de aktörer som skrivit under färdplanen. Det blir ett tillfälle att gemensamt diskutera hur omställningen i branschen går och vilka utmaningarna är men också hur vi praktiskt når målen och vilka hjälpmedel som behövs. Vi får lyssna till bland andra Anders Sjelvgren, Boverket, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Sven Hunhammar, Trafikverket, Katarina Malaga, RISE, Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad och Emma Gretzer, Formas. Mötet arrangeras av Byggföretagen tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Constructions Products Sweden, Byggherrarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Trafikverket.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig efter dagen?

– Vi hoppas att deltagarna ska få ny kunskap, inspiration och en känsla av handlingskraft och att vi är på rätt väg. Tillsammans kan vi lösa de utmaningar som ligger framför oss, säger Anna Lönn Lundbäck.

Här finns mer information om dagen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan